160 TRIỆU ĐỒNG DÙNG ĐỂ HỖ TRỢ XÂY DỰNG NHÀ TÌNH NGHĨA

13/12/2018, 12:16:41

Chủ tịch TTF đã tài trợ 100 triệu để xây dựng nhà tình nghĩa cho các gia đình neo đơn tại miền Trung, và TTF đã tài trợ 60 triệu để xây nhà tình nghĩa cho hội chiến binh huyện Tân Uyên, Bình Dương.

SGMedia TVKArch