Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

7. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ CỦA TRƯỜNG THÀNH TRÊN THẾ GIỚI?

23/09/2018, 11:56:58

  • Mỹ: 50%
  • Châu Âu: 35%
  • Các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Úc,… 15%

SGMedia TVKArch