Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

7. THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU ĐỒ GỖ CỦA TRƯỜNG THÀNH TRÊN THẾ GIỚI?

18/11/2018, 00:51:45

  • Mỹ: 50%
  • Châu Âu: 35%
  • Các quốc gia khác như Nhật Bản, Hàn Quốc, Nam Phi, Úc,… 15%

SGMedia TVKArch