Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ CHỮ THỌ

20/02/2019, 03:02:02
0TTI - TA702A BÀN CHỮ THỌ 6 CHỖ
Quy cách (mm) 1600L x 900W x 750H
Nguyên liệu Cẩm liên
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc  Tháo ráp
0TTI - TA700A BÀN CHỮ THỌ 8 CHỖ
Quy cách (mm) 2000L x 900W x 750H
Nguyên liệu Cẩm liên
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH701A GHẾ CHỮ THỌ
Quy cách (mm) 510W x 350D x 1015H
Nguyên liệu Cẩm liên
Hoàn thiện Sơn PU màu Căm xe
Cấu trúc  Tháo ráp
SGMedia TVKArch