Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ ĐẠI PHÚC

26/04/2019, 15:00:39

0TTI - TA557A BÀN ĐẠI PHÚC
Quy cách (mm) 2000L x 1000W x 750H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH558A GHẾ ĐẠI PHÚC
Quy cách (mm) 490W x 610D x 1055H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Sơn PU màu Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết 

 

SGMedia TVKArch