Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ FINE

26/08/2019, 05:51:22
NDTO - TA151A BÀN FINE
Quy cách (mm)  500L x 500W x 500H
Nguyên liệu FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc  Tháo ráp
NDTO - CH152A GHẾ FINE
Quy cách (mm)  620W x 745D x 913H
Nguyên liệu FSC EU. Grandis
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc  Tháo ráp 

 

SGMedia TVKArch