Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ PHEONIX

26/08/2019, 06:45:40
0TTI - TA199A BÀN PHOENIX
Quy cách (mm) 1800L x 930W x 760H
Nguyên liệu VN-Cherry
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH200A GHẾ PHOENIX
Quy cách (mm) 445W x 580D x 1015H
Nguyên liệu VN-Cherry
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA203A TỦ PHOENIX (tủ cao)
Quy cách (mm) 1200W x 460D x 1800H
Nguyên liệu VN-Cherry
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA202A TỦ PHOENIX (tủ thấp)
Quy cách (mm) 2120W x 480D x 960H
Nguyên liệu VN-Cherry
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết 

 

SGMedia TVKArch