Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ PHÒNG TẮM 01

20/02/2019, 03:05:00
MI135A GƯƠNG M01
Quy cách (mm) 900W x 600D x 29H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH009A KỆ ĐỠ GƯƠNG L1400
Quy cách (mm) 1400L x 150W x 15H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết 
SH002A KỆ LAVABO L1400
Quy cách (mm) 1400L x 600W x 28H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH005A THANH ỐP TƯỜNG
Quy cách (mm) 1400L x 15W x 60H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH011A TỦ 2 NGĂN
Quy cách (mm) 350W x 420D x 300H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH007A KỆ CÓ CHÂN L1400
Quy cách (mm) 1400L x 300W x 140H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết

 

 

SGMedia TVKArch