Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ PHÒNG TẮM M02

20/02/2019, 01:45:57
TA013A BÀN PHÒNG TẮM
Quy cách (mm) 1400L x 570W x 755H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Tháo ráp
MI135A GƯƠNG
Quy cách (mm) 900W x 600D x 29H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH011A TỦ 2 NGĂN
Quy cách (mm) 350W x 420D x 300H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH014A KỆ TREO 900
Quy cách (mm) 900W x 130D x 157H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH015A KỆ ĐỨNG
Quy cách (mm) 340W x 360D x 1357H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
SH035E THÙNG RÁC
Quy cách (mm) 210W x 210D x 300H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết
CT021A TẤM LÓT SÀN CHỮ NHẬT
Quy cách (mm) 600W x 400D x 30H
Nguyên liệu Teak
Hoàn thiện Chà nhám-Tự nhiên
Cấu trúc Ráp chết

 

 

SGMedia TVKArch