Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ PHÒNG TẮM M05

20/02/2019, 02:25:31
SH010A GƯƠNG BALI
Quy cách (mm) 650W x 30D x 420H
Nguyên liệu FSC EU Grandis
Hoàn thiện Acacia
Cấu trúc Ráp chết
SH011A TỦ 2 NGĂN
Quy cách (mm) 350W x 300D x 420H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Dầu màu-nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
SH011A VÁN KỆ L900
Quy cách (mm) 900L x 600W x 28H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Dầu màu-nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
SH006A KỆ CÓ CHÂN L900
Quy cách (mm) 900L x 300W x 140H
Nguyên liệu Acacia
Hoàn thiện Dầu màu-nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
SGMedia TVKArch