Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ SALON THỊNH VƯỢNG

20/02/2019, 02:45:02
0TTI - TA337A BÀN CHỮ NHẬT SALON THỊNH VƯỢNG
Quy cách (mm)  1200L x 600W x 450H
Nguyên liệu Cẩm Liên/VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - TA338A BÀN VUÔNG SALON THỊNH VƯỢNG
Quy cách (mm) 600W x 600D x 450H
Nguyên liệu Cẩm Liên/VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH344A GHẾ ĐƠN SALON THỊNH VƯỢNG
Quy cách (mm)  760W x 745D x 965H
Nguyên liệu Cẩm Liên/VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - BE345A GHẾ BA SALON THỊNH VƯỢNG
Quy cách (mm) 1860W x 745D x 965H
Nguyên liệu Cẩm Liên/VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - ST341A ĐÔN SALON THỊNH VƯỢNG
Quy cách (mm) 375W x 375D x 370H
Nguyên liệu Cẩm Liên/VN Cherry
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
SGMedia TVKArch