Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

BỘ SLENDER

26/08/2019, 05:41:01

 

0TTI - TA194B BÀN SLENDER
Quy cách (mm) 1800L x 900W x 730H
Nguyên liệu White Ash
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CH195A GHẾ SLENDER
Quy cách (mm) 430W x 520D x 975H
Nguyên liệu White Ash
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA196A TỦ SLENDER (tủ cao)
Quy cách (mm) 1200W x 500D x 1900H
Nguyên liệu White Ash
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA198A TỦ SLENDER (tủ thấp)
Quy cách (mm) W x D x H
Nguyên liệu White Ash
Hoàn thiện  Sơn PU màu Tự nhiên/Cherry/Nâu lợt
Cấu trúc Ráp chết 

 

SGMedia TVKArch