Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

CƠ CẤU HĐQT & BKS

17/06/2019, 00:46:48
TT Thành viên Hội Đồng Quản Trị    
1 Ông Hồ Anh Dũng
Chủ Tịch
   
2 Ông Mai Hữu Tín
Phó Chủ tịch
   
3 Ông Vũ Xuân Dương
Thành Viên
   
4 Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Thành Viên
   
5 Ông Vũ Tuấn Hoàng
Thành Viên
   
       
 

 

   
       
       
  Ban Điều Hành    
1 Ông Mai Hữu Tín
Năm sinh: 1968
Tổng Giám đốc
   
2 Ông Nguyễn Trọng Hiếu
Năm sinh: 1982
Phó Tổng Giám đốc Thường trực
   
3 Ông Lê Minh Ngọc
Năm sinh: 1973
Phó Tổng Giám đốc sản xuất
   

 

SGMedia TVKArch