Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

CƠ CẤU HĐQT & BKS

23/06/2018, 01:38:33
TT Thành viên Hội Đồng Quản Trị    
1 Ông Hồ Anh Dũng
Chủ Tịch
   
2 Ông Mai Hữu Tín
Thành Viên
   
3 Ông Vũ Xuân Dương
Thành Viên
   
 4 Ông Hà Hoàng Thế Quang
Thành Viên
   
5 Ông Vũ Tuấn Hoàng
Thành Viên
   
       
 

 

   
       
       
  Thành viên Ban Kiểm Soát    
1 Ông Nguyễn Quang Trung
Năm sinh: 1983
Trưởng ban
   
2 Bà Nguyễn Thị Thu Hiền
Năm sinh: 1985
Thành viên
   
3 Ông Hoàng Anh Tú
Năm sinh: 1979
Thành viên
   

 

SGMedia TVKArch