CÔNG BỐ THÔNG TIN: LIÊN DOANH TRỒNG RỪNG

19/05/2019, 14:18:34

Công ty xin thông báo với Quý Cổ đông, Quý Sở và Quý Ủy ban về việc thành lập liên doanh trồng rừng giữa TTF và Tập đoàn Oji – Nhật Bản như sau

 

(vui lòng xem file đính kèm)

 

SGMedia TVKArch