Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

GIƯỜNG HCC - SONG HỶ

26/04/2019, 14:46:16
0TTI - CO589A KHUNG GIƯỜNG
Quy cách (mm) 2070L x 1680W x 195H (sử dụng nệm 1m6)
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - BD578A ĐẦU GIƯỜNG SONG HỶ
Quy cách (mm) 1680W x 40D x 1010H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO595A CHÂN THẲNG
Quy cách (mm) 100L x 100W x 260H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - TA605A BÀN TRANG ĐIỂM
Quy cách (mm) 1500L x 490W x 690H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - MI607A KHUNG GƯƠNG TRANG ĐIỂM
Quy cách (mm) 870W x 670D x 70H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO607A NÓC GƯƠNG TRANG ĐIỂM SONG HỶ
Quy cách (mm) 760W x 100D x 40H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO606A CHÂN BÀN TRANG ĐIỂM KIỂU HIỆN ĐẠI
Quy cách (mm) 150W x 150/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO606A GHẾ TRANG ĐIỂM KIỂU HIỆN ĐẠI
Quy cách (mm) 380W x 380D x 450H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO619A TỦ ÁO 3 CÁNH
Quy cách (mm) 1775W x 600D x 1885H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CO620A NÓC TỦ ÁO SONG HỶ
Quy cách (mm) 1805W x 615D x 20H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN TỦ ÁO
Quy cách (mm) 170W x 170/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA613A TỦ ĐẦU GIƯỜNG 2 HỘC KÉO
Quy cách (mm) 550W x 450D x 470H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO615A NÓC ĐẦU GIƯỜNG SONG HỶ
Quy cách (mm) 495W x 80D x 15H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO606A CHÂN TỦ ĐẦU GIƯỜNG KIỂU HIỆN ĐẠI
Quy cách (mm) 150W x 150/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết

 

SGMedia TVKArch