Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

GIƯỜNG HẾT CHỖ CHÊ - AN HẠ

26/08/2019, 05:24:17
0TTI - CO589A KHUNG GIƯỜNG
Quy cách (mm) 2070L x 1680W x 195H (sử dụng nệm 1m6)
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - BD577A ĐẦU GIƯỜNG AN HẠ
Quy cách (mm) 1720W x 60D x 1025H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO595A CHÂN THẲNG
Quy cách (mm) 100L x 100W x 260H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - TA605A BÀN TRANG ĐIỂM
Quy cách (mm) 1500W x 490D x 690H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - MI607A KHUNG GƯƠNG TRANG ĐIỂM
Quy cách (mm) 870W x 670D x 70H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - ST608A NÓC GƯƠNG TRANG ĐIỂM AN HẠ
Quy cách (mm) 760W x 100D x 45H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN BÀN TRANG ĐIỂM KIỂU CỔ ĐIỂN
Quy cách (mm) 150W x 150/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - ST612A GHẾ TRANG ĐIỂM KIỂU CỔ ĐIỂN
Quy cách (mm) 405W x 405D x 450H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO619A TỦ ÁO 3 CÁNH
Quy cách (mm) 1775W x 600D x 1885H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CO621A NÓC TỦ ÁO AN HẠ
Quy cách (mm) 1815W x 620D x 120H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN TỦ ÁO
Quy cách (mm) 170W x 170/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA613A TỦ ĐẦU GIƯỜNG 2 HỘC KÉO
Quy cách (mm) 550W x 450D x 470H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany + Ván siêu chịu nước dán veneer
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO616A NÓC ĐẦU GIƯỜNG AN HẠ
Quy cách (mm) 495W x 80D x 15H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CO605A CHÂN TỦ ĐẦU GIƯỜNG KIỂU CỔ ĐIỂN
Quy cách (mm) 170W x 170/95D x 80H
Nguyên liệu Gỗ thịt VN-Mahogany
Hoàn thiện Sơn PU màu Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
SGMedia TVKArch