Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

KỆ TV DUYÊN DÁNG

19/07/2018, 06:56:10
0TTI - CA602A KỆ GIỮA DUYÊN DÁNG
Quy cách (mm)  1200L x 400W x 600H
Nguyên liệu Gỗ Thịt VN Mahogany + Ván ép cao cấp siêu bền
Hoàn thiện Sơn PU màu Honey Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0TTI - CA603A KỆ PHỤ A DUYÊN DÁNG
Quy cách (mm) 500L x 400W x 350H
Nguyên liệu Gỗ Thịt VN Mahogany + Ván ép cao cấp siêu bền
Hoàn thiện Sơn PU màu Honey Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0TTI - CA604A KỆ PHỤ B DUYÊN DÁNG
Quy cách (mm) 500L x 400W x 250H
Nguyên liệu Gỗ Thịt VN Mahogany + Ván ép cao cấp siêu bền
Hoàn thiện Sơn PU màu Honey Cherry/Nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết

 

SGMedia TVKArch