Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

17/06/2019, 00:58:43

Chính sách môi trường

Hiệu quả kinh tế – xã hội

  • Tạo thêm việc làm nhiều cho người lao động, ngay cả trong giai đoạn khủng hoảng kinh tế
  • Góp phần phát triển kinh tế, tăng GDP cho quốc gia.
  • Nâng cao kim ngạch xuất khẩu cho quốc gia.
  • Đóng góp nhiều hơn vào ngân sách Nhà nước.
  • Góp phần phát triển ngành công nghiệp chế biến gỗ và trồng rừng của quốc gia.

 

Ảnh hưởng đối với môi trường

Các nhà xưởng của Tập đoàn được đầu tư xây dựng hiện đại theo tiêu chuẩn Châu Âu. Do đó, môi trường sản xuất và điều kiện làm việc của toàn nhà máy đã bao gồm việc hạn chế bụi gỗ sản xuất cũng như thiết lập một hệ thống thông thoáng khí nhằm hạn chế tối đa những rủi ro về sức khỏe cho cán bộ và công nhân trực tiếp vận hành sản xuất. Ngoài ra, trong thời gian hoạt động, các nhà máy của Công ty luôn được đảm bảo đáp ứng tất cả các chỉ tiêu về môi trường TCVN 5945-95

Nguyên liệu chính là gỗ, luôn có nguồn gốc rõ ràng, từ rừng trồng và từ rừng được cấp chứng nhận FSC, rất phù hợp với chính sách dùng gỗ có nguồn gốc sạch mà Đạo Luật Lacey của Mỹ đã đi vào áp dụng và Hiệp định FLEGT của Cộng đồng EU. Do đó, việc sản xuất và kinh doanh các sản phẩm gỗ trong Dự án này không làm ảnh hưởng nhiều đến tài nguyên rừng của Việt Nam và được xây dựng trên nền tảng TRÁCH NHIỆM VỚI CỘNG ĐỒNG VÀ PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG. Đó là chưa kể đến việc Tập đoàn còn tiến hành trồng trên lãnh thổ Việt Nam, góp phần làm sạch thêm “lá phổi” của quốc gia nói riêng và trái đất nói chung.

Ghi Chú:

 

 Khu đất trồng cây Acacia ở Việt Nam

 

SGMedia TVKArch