Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

SALON HOÀNG GIA

20/02/2019, 02:39:11
0EDA - TA001B BÀN SALON HOÀNG GIA 1M4
Quy cách (mm)  1360L x 860W x 450H
Nguyên liệu VN Cherry dán veneer Cherry Mỹ
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0EDA - TA019A BÀN SALON HOÀNG GIA 1M6
Quy cách (mm) 1600L x 860W x 500H
Nguyên liệu VN Cherry dán veneer Cherry Mỹ
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Tháo ráp
0EDA - CH002A GHẾ ĐƠN SALON HOÀNG GIA
Quy cách (mm)  910W x 925D x 1075H
Nguyên liệu VN Cherry, Cherry Mỹ bọc nệm cao cấp
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0EDA - BE003B GHẾ ĐÔI SALON HOÀNG GIA
Quy cách (mm) 910W x 1550D x 1075H
Nguyên liệu VN Cherry, Cherry Mỹ bọc nệm cao cấp
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0EDA - BE018A GHẾ BA SALON HOÀNG GIA
Quy cách (mm) 910W x 2225D x 1075H
Nguyên liệu VN Cherry, Cherry Mỹ bọc nệm cao cấp
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0EDA - TA004A BÀN END SALON HOÀNG GIA
Quy cách (mm) 400W x 400D x 500H
Nguyên liệu VN Cherry, Cherry Mỹ
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
0EDA - CA005A KỆ TV SALON HOÀNG GIA
Quy cách (mm) 1985W x 540D x 545H
Nguyên liệu VN Cherry, Cherry Mỹ
Hoàn thiện Sơn PU màu nâu giả cổ
Cấu trúc Ráp chết
SGMedia TVKArch