Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

16/06/2019, 23:33:27

 1. Cơ cấu tập đoàn

 

 

2. Cơ cấu công ty mẹ

 

Tóm tắt lý lịch của các cá nhân trong Ban điều hành/ Ban Lãnh đạo (Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc)

1. Chủ tịch HĐQT: 

Ông Hồ Anh Dũng
 • Sinh năm 1982
 • Trình độ: Thạc sỹ Quản trị kinh doanh
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán Quốc Gia

 

2. Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc: 

Ông Mai Hữu Tín
 • Sinh năm 1969
 • Trình độ: Tiến sĩ Quản trị kinh doanh
 • Hiện đang nắm giữ vị trí: Chủ tịch Hội doanh nhân trẻ Bình Dương
 • Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng; Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu Tư U&I; Phó Chủ tịch HĐQT Ngân Hàng TM CP Kiên Long; Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Sản Xuất và Kinh Doanh Toàn Mỹ

 

     

 

3. Thành viên HĐQT: 

Ông Nguyễn Trọng Hiếu
 • Sinh năm: 1982
 • Trình độ: Kỹ sư xây dựng;  Thạc sỹ Quản trị kinh doanh (SSMBA - IPL)

 

 4. Thành viên HĐQT: 

Ông Vũ Xuân Dương
 • Sinh năm: 1975
 • Trình độ: Cử nhân Đại học Bách Khoa TP.HCM
 • Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Xây dựng U&I; Giám đốc Công ty CP Đất Việt; Chủ tịch HĐQT Công ty CP nhà U&I
 • Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết: 3.26% (Đại diện sở hữu cho Công ty CP Xây dựng U&I)

 

5. Thành viên HĐQT:

Ông Vũ Tuấn Hoàng
 • Sinh năm: 1972
 • Trình độ: Cử nhân Kinh tế ngoại thương - Đại học Ngoại Thương Hà Nội
 • Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Sam Nông nghiệp Công nghệ cao

 

6. Phó Tổng Giám đốc thường trực

Ông: Nguyễn Trọng Hiếu

 • Sinh năm 1982
 • Trình độ: Kỹ sư xây dựng; Thạc sỹ Quản Trị kinh doanh (SSMBA-IPL)


 7. Phó Tổng Giám đốc sản xuất

Ông: Lê Minh Ngọc

 • Sinh năm 1972
 • Trình độ: Đại học Nông Lâm-khoa cơ khí công nghệ
 • Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ
 • Đã làm việc tại TTF từ năm 2000 đến nay


 

SGMedia TVKArch