TRÊN 100 TRIỆU DÙNG CHO VIỆC TÀI TRỢ MỘT SỐ CHƯƠNG TRÌNH

13/12/2018, 10:49:35

Trên 100 triệu dùng cho việc tài trợ một số chương trình của Hiệp hội Mỹ nghệ và Chế biến Gỗ Thành Phố HCM (HAWA), Hiệp hội Chế biến Gỗ Bình Dương (BIFA), Quỹ Vì Trẻ em của Hội Doanh nhân trẻ Việt Nam…

SGMedia TVKArch