TRƯỜNG THÀNH - VINH DANH THƯƠNG HIỆU KINH TẾ ĐỐI NGỌAI UY TÍN NĂM 2009

23/06/2018, 01:37:26

Là doanh nghiệp tiên phong của ngành gỗ trong việc giao thương, kinh doanh quốc tế từ những năm Việt nam vừa có chính sách mở cửa nến kinh tế, sản phẩm Trường Thành hiện đã có mặt trên 120 quốc gia trên khắp thế giới.

Mới đây, Tập Đoàn Trường Thành được vinh danh là 1 trong 62 doanh nghiệp nhận cúp vàng giải thưởng “Thương hiệu kinh tế đối ngọai uy tín năm 2009” và Tổng giám đốc Võ Trường Thành  được bình chọn là 1 trong 34 “Nhà họat động kinh tế đối ngoại tiêu biểu” của giải thưởng.

Giải thưởng do Ủy ban quốc gia về hợp tác kinh tế quốc tế, Đài Truyền hình Việt nam, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam chỉ đạo và chứng nhận, và sẽ được tổ chức thường niên nhằm tôn vinh những tập thể và cá nhân tiêu biểu trong hoạt động ngọai giao, những thương hiệu mạnh, uy tín trong hoạt động kinh tế đối ngoại được các nước, vùng lãnh thổ, tổ chức kinh tế, … nước ngòai tín nhiệm, hợp tác, đầu tư.  Giải thưởng được bình chọn và trao cho Tập Đoàn Trường Thành ngòai việc ghi nhận thành tích của Ban lãnh đạo và toàn thể CBCNV Tập Đoàn, đó còn khẳng định vị trí vững chắc của Trường Thành  trong suốt chặng đường phát triển của ngành gỗ tại Việt nam.

 

SGMedia TVKArch