TTF TỔ CHỨC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

21/05/2019, 06:12:03

Ngày 21 tháng 03 năm 2012, vào lúc 14h00, Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã diễn ra tại Hội trường trụ sở Công ty, địa chỉ DT747, KP7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương.

Ngày 21 tháng 03 năm 2012, vào lúc 14h00, Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty CP Tập đoàn Kỹ nghệ Gỗ Trường Thành (TTF) đã diễn ra tại Hội trường trụ sở Công ty, địa chỉ DT747, KP7, thị trấn Uyên Hưng, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương. Tại Đại hội, với sự hiện diện của 81 cổ đông đại diện cho 26.058.680 cổ phần (tương đương 79,42% cổ phần có quyền biểu quyết) đã thống nhất thông qua và nghị quyết như sau:

Điều 1: Thống nhất thông qua phương án phát hành trái phiếu trị giá 150 tỷ đồng (98,65% biểu quyết đồng ý thông qua).

Điều 2: Thống nhất hoãn việc thông qua tỷ lệ hoán chuyển cổ phần khi tiến hành sáp nhập 3 công ty của TTF tại Bình Dương đến Đại hội Cổ đông thường niên dự kiến diễn ra trong tháng 04 năm 2012 (98,46% biểu quyết đồng ý thông qua).

 

  • Dai hoi co dong bat thuong lan 1-2012
SGMedia TVKArch