Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

TRƯỞNG PHÒNG - PHÓ PHÒNG

24/02/2018, 15:20:15

  

Vị trí tuyển dụng TRƯỞNG PHÒNG KIỂM SOÁT NỘI BỘ
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

  

Vị trí tuyển dụng TRƯỞNG PHÒNG KIỂM TOÁN NỘI BỘ 
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian -  5 ngày / tuần
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

Vị trí tuyển dụng TRƯỞNG BAN ISO - COC
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016
Vị trí tuyển dụng TRỢ LÝ TỔNG GIÁM ĐỐC
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Mức lương Thỏa thuận 
Hạn nộp hồ sơ 30. 06.2016
Vị trí tuyển dụng TRƯỞNG/ PHÓ PHÒNG KỸ THUẬT
Số lượng cần tuyển 03
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

  

Vị trí tuyển dụng CÁN BỘ PHÁP CHẾ
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

 

 

Vị trí tuyển dụng PHÓ PHÒNG KẾ TOÁN
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Tân Uyên - Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

Vị trí tuyển dụng TRƯỞNG HOẠCH ĐỊNH NGUYÊN LIỆU GỖ
Số lượng cần tuyển 02
Địa điểm làm việc Khu Phố 7, Phường Uyên Hưng, Thị xã Tân Uyên, Tỉnh Bình Dương
Loại hình Toàn thời gian
Mức lương Thỏa thuận (từ 10 triệu trở lên)
Hạn nộp hồ sơ 30.06.2016

 

SGMedia TVKArch