Tìm kiếm
Sản phẩm nổi bật

VĂN HOÁ CÔNG TY

17/06/2019, 00:27:02

Nhằm gắn bó hàng ngàn CBCNV lại với nhau, Công ty đã xây dựng và phát triển một văn hóa doanh nghiệp đặc trưng của mình, làm cho mọi người đoàn kết, thương yêu, tôn trọng và giúp đỡ lẫn nhau, tránh phân biệt đối xử và cùng chung hưởng niềm tự hào là thàn viên của Tập đoàn Trường Thành. Một số điển hình của văn hóa Trường Thành là: 

  • Phát triển văn hóa phản biện trong các cuộc họp, hội thảo và huấn luyện;
  • Áp dụng chính sách Open Door đối với mọi cấp quản lý trong Công ty;
  • Khuyến khích xây dựng nhóm và tạo điều kiện để nhóm làm việc hiệu quả;
  • Thừa nhận, tôn trọng và khen thưởng thành quả, sáng kiến của cấp dưới;
  • Cấp trên luôn nhiệt tình đào tạo và hướng dẫn cấp dưới;
  • Bài hát truyền thống của Công ty: Việt Nam Quê Hương Ngạo Nghễ của Nhạc sỹ Nguyễn Đức Quang; đã sáng tác được nhiều bài Hùng ca và Vui ca cho Công ty
  • Slogan của Công ty: Cho trái đất luôn xanh

Cờ truyền thống của Công ty

Công ty có Lễ phục và Đồng phục của Công ty, đồng phục của từng phòng ban

Lễ phục của Công ty
Đồng phục nữ tại các hội chợ,
triễn lãm
Đồng phục nữ
Đồng phục nam
Đồng phục của công nhân
(xanh) và của QC (đỏ)
Đồng phục cho các hoạt động
xã hội, vui chơi, giải trí của
Công ty

 

 

Các tin khác
SGMedia TVKArch