Là một trong những công ty dẫn đầu trong sản xuất, tư vấn thiết kế thi công nhiều dự án lớn trong nước và xuất khẩu liên tục sang sang các thị trường Mỹ, Pháp, Anh, Hà Lan, Đan Mạch, Ý, Nhật Bản... từ 1995. 
 • Chuyên môn: Chúng tôi có hơn 550 Thạc sĩ Scrum được chứng nhận và Chủ sở hữu sản phẩm và hơn 1.100 học viên Agile được đào tạo. Chúng tôi đã làm việc cho hàng trăm dự án Agile tợi hàng chục công ty, thường tận dụng mối quan hệ đối tác độc quyền của chúng tôi với Scrum Inc., đồng sáng lập phương pháp Scrum ở trung tâm của Agile.
 • Kết quả ấn tượng: Từ thời gian tiếp thị (nhanh hơn 30%) và sự hài lòng của nhân viên (+ 20% -40%) đến lợi nhuận cao hơn (+ 30%) và tăng trưởng doanh thu nhanh hơn (+ 303%), chúng tôi biết cách ép dụng Agile theo cách mà gặt hái nhiều lợi ích có thể đo lường được. Chúng tôi đã đề cập đến một sự cải thiện 6X trong tỷ lệ thành công của các dự án lớn?
 • Tiếp cận Một cách chiến Lược: Chúng tôi có thể chỉ cho bạn cách chuyển đổi công ty của bạn thành một Doanh nghiệp Agile thực sự, bắt đầu với chẩn đoán nhanh nhẹn Agility của chúng tôi, đánh giá sự trưởng thành của công ty bạn trên các trình hỗ trợ quan trọng và tiến triển thông qua một chương trình có cấu trúc mà đỉnh cao là Agile được nhúng hoàn toàn trong tổ chức của bạn.
 • Đào tạo và hỗ trợ: Chúng tôi đảm bảo rằng tổ chức của bạn đã sẵn sàng để gặt hái những lợi ích của Agile sau khi chúng tôi rời đi, bằng cách thấm nhuần khả năng và chuyên môn của Agile trong các nhóm của bạn và trong toàn công ty của bạn. Với Agile được gắn vào kết cấu văn hóa của công ty. 

Phúc Lợi

 • Chuyên môn: Chúng tôi có hơn 550 Thạc sĩ Scrum được chứng nhận và Chủ sở hữu sản phẩm và hơn 1.100 học viên Agile được đào tạo. Chúng tôi đã làm việc cho hàng trăm dự án Agile tợi hàng chục công ty, thường tận dụng mối quan hệ đối tác độc quyền của chúng tôi với Scrum Inc., đồng sáng lập phương pháp Scrum ở trung tâm của Agile.
 • Kết quả ấn tượng: Từ thời gian tiếp thị (nhanh hơn 30%) và sự hài lòng của nhân viên (+ 20% -40%) đến lợi nhuận cao hơn (+ 30%) và tăng trưởng doanh thu nhanh hơn (+ 303%), chúng tôi biết cách ép dụng Agile theo cách mà gặt hái nhiều lợi ích có thể đo lường được. Chúng tôi đã đề cập đến một sự cải thiện 6X trong tỷ lệ thành công của các dự án lớn?
 • Tiếp cận Một cách chiến Lược: Chúng tôi có thể chỉ cho bạn cách chuyển đổi công ty của bạn thành một Doanh nghiệp Agile thực sự, bắt đầu với chẩn đoán nhanh nhẹn Agility của chúng tôi, đánh giá sự trưởng thành của công ty bạn trên các trình hỗ trợ quan trọng và tiến triển thông qua một chương trình có cấu trúc mà đỉnh cao là Agile được nhúng hoàn toàn trong tổ chức của bạn.
 • Đào tạo và hỗ trợ: Chúng tôi đảm bảo rằng tổ chức của bạn đã sẵn sàng để gặt hái những lợi ích của Agile sau khi chúng tôi rời đi, bằng cách thấm nhuần khả năng và chuyên môn của Agile trong các nhóm của bạn và trong toàn công ty của bạn. Với Agile được gắn vào kết cấu văn hóa của công ty. 

Yêu Cầu Công Việc

To apply, you'll need to submit the following items, plus any additional requirements for the main office you wish to join:
 • Resume/CV (Word doc or PDF files only)
 • Educational background information
 • Work experience
 • Relevant test scores

Sẵn sàng để gia nhập chúng tôi

TTF sẽ bước đi cùng bạn.

Ứng tuyển