•  Nghiên cứu và ứng dụng các công nghệ thông tin mới vào hoạt động TTF theo định hướng phát triển công ty.
 • Hỗ trợ trưởng nhóm, trưởng phòng về phân tích kỹ thuật để hoàn thành các nhiệm vụ, dự án được giao đúng hạn.
 • Nghiên cứu và phân tích tính khả thi của dự án CNTT về khía cạnh kỹ thuật, đề xuất lựa chọn đúng đắn, cũng như đảm bảo chất lượng, chức năng của hệ thống phát triển đáp ứng yêu cầu và tiến độ chung.
 • Phân tích nguyên nhân (root-cause analysis), trả lời các yêu cầu hàng ngày về hệ thống cũng như các vấn đề gặp phải.
 • Chịu trách nhiệm kiểm tra chức năng (SIT) về các dự án cải tiến/ phát triển mới. Đảm bảo chức năng phát triển phù hợp với yêu cầu nghiệp vụ.
 • Hỗ trợ trưởng nhóm, người dùng về việc xây dựng kịch bản (scenario) kiểm thử để hoàn thiện tối đa các trường hợp kiểm thử.
 • Duy trì phần mềm đã đươc triển khai, lập trình phát triển module/sản phẩm mới hoạt động ổn định.
 • Phối hợp với các phòng ban khác để triển khai các dự án CNTT theo yêu cầu của Ban lãnh đạo.
 • Quản lý nhóm đối tác bên ngoài về bảo trì phần mềm SAP ERP, …

Phúc Lợi

 •  Máy tính xách tay
 •  Bảo hiểm theo quy định
 •  Phụ cấp
 •  Xe đưa đón
 •  Thưởng
 •  Chăm sóc sức khỏe
 •  Đào tạo
 •  Tăng lương
 •  Công tác phí
 •  Chế độ nghỉ phép

Yêu Cầu Công Việc

 • Cử nhân chuyên ngành CNTT, Toán tin hoặc các lĩnh vực liên quan.Có ít nhất 1-3 năm liên tục về kinh nghiệm thực tiễn trong phát triển phần mềm doanh nghiệp/ phát triển website.
 • Có kiến thức
+ ASP MVC, ASP.NET (JavaScript, CSS, HTML, JQUERY..)
+ PHP, CSS, JavaScript, Java Core...
+ MSSQL, MySQL, PostgreSQL, Mongo, Oracle...
+ API, ESB
 • Yêu cầu thành thạo ít nhất 02 ngôn ngữ lập trình backend (.Net, Java, PHP, Python, Ruby on Rails...), 02 ngôn ngữ lập trình frontend (HTML5, CSS, JS,...) và 01 hệ cơ sở quản trị dữ liệu (SQL, MySQL, Mongo,...).
 • Kinh nghiệm phân tích, xây dựng các application web-based, phát triển WordPress & Joomla component, module, plugins…
 • Kỹ năng code và phát triển Online Shopping Cart cho Magento, WordPress & Joomla websites.
 • Kiến thức tốt về Web standards và kỹ năng viết code xHTML/CSS tuân thủ theo chuẩn W3C, đảm bảo chạy tốt trên các trình duyệt IE6+, FireFox, Opera, Safari, Chrome
 • Ngôn ngữ phát triển ABAP (Advance Business Application Programming_ một ngôn ngữ lập trình phát triển các ứng dụng SAP), Java sẽ là một lợi thế.
 • Có kinh nghiệm trong việc phát triển ứng dụng SAP/E- Commerce/ cho ít nhất 1 công ty sẽ là lợi thế

Sẵn sàng để gia nhập chúng tôi

TTF sẽ bước đi cùng bạn.

Ứng tuyển