Thông qua việc áp dụng Hệ thống quản lí chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001:2015 và BRC, chúng tôi hoàn toàn có khả năng đáp ứng được yêu cầu của những khách hàng lớn trên khắp thế giới. Chính vì lẽ đó, TTF tự hào khi được trao tặng nhiều giải thưởng quốc gia, quốc tế cao quý từ các tổ chức chất lượng uy tín trên khắp thế giới.

Chứng Chỉ

Tổ Chức

Câu Chuyện TTF