Với cán bộ nhân viên

Tạo điều kiện vật chất để cải thiện đời sống người lao động, hỗ trợ phát triển năng lực CBNV giúp tăng thu nhập, nâng cao hơn chất lượng cuộc sống và sức khỏe cho người lao động và gia đình họ; hỗ trợ người lao động thực hiện tốt hơn luật pháp lao động và mở rộng hơn khả năng bảo hiểm y tế, xã hội.

Chuyên Môn

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Môi Trường Làm Việc

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Đãi Ngộ

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Với khách hàng đối tác

Thúc đẩy sự phát triển bền vững của hai bên, nâng cao tính minh bạch, hiệu quả và chất lượng

Với cộng đồng

Chúng tôi tin rằng việc tạo ra những giá trị có ý nghĩa cho cộng đồng và xã hội, bảo vệ môi trường, giải quyết được vấn đề của thị trường ngành gỗ đầy biên động ở Việt Nam là sứ mệnh và cũng là nhiệm vụ của tập thể TTF.

Giáo Dục

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Phát Triển Kinh Tế

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.

Môi Trường

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.