Về Nguyễn Thị Minh Hằng,

Sinh năm: 1972
Trình độ: Cử nhân Đại học Kinh Tế TP.HCM
Cao học tại Đại học Swinburne,Úc
CPA Australia.
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Phó TGĐ Công ty PFEC

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng