Về Phan Hồng Hoàng,

-Có trên 9 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm toán.
-Có kiến thức về hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam (VAS) và hệ thống chuẩn mực kế toán Quốc tế (IFRS), các quy định về hệ thống thuế Việt Nam
- Tham gia các thị trường vốn tại Việt Nam và tích lũy kinh nghiệm phân tích tài chính, định giá với nhiều phương pháp

Con Người TTF

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế