Về Phạm Thị Phượng,

- 13 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất sofa, ghế bọc nệm
- Đã làm việc tại TTF từ năm 2019 đến nay

Con Người TTF

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Quyền Giám Đốc Nhà Máy Sofa kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Nội thất hàng rời

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group