Về Phạm Thị Phượng,

- 13 năm kinh nghiệm trong ngành sản xuất sofa, ghế bọc nệm
- Đã làm việc tại TTF từ năm 2019 đến nay

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng