Về Nguyễn Trọng Hiếu,

- Triển khai thành công SAP-ERP S4/Hana vào TTF năm 2019
- Từng là Giám đốc Kinh doanh & Tiếp thị đầu tiên của Dalatmilk, Giám đốc Vận hành Công ty Quản lý Tài sản Sông Hồng và Tổng Giám đốc Gamma Furniture.
- Ông Hiếu có bằng Kỹ sư Xây dựng và là Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh tại Đại học Sejong (Seoul, Hàn Quốc).

Con Người TTF

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa