Về Nguyễn Cao Thiên Kim,

Có trên 10 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực sản xuất và thi công dự án trong nước và quốc tế.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2010 đến nay.

Con Người TTF

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế