Về Vũ Xuân Dương,

Ông: Vũ Xuân Dương
Sinh năm 1975
Trình độ: Cử nhân Đại học Bách Khoa-TPHCM
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng U&I; Giám đốc Công ty CP Đất Việt; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhà U&I
Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết: 2.25% (Đại diện sở hữu cho Công ty CP Xây dựng U&I) 

Con Người TTF

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế