Về Vũ Xuân Dương,

Ông: Vũ Xuân Dương
Sinh năm 1975
Trình độ: Cử nhân Đại học Bách Khoa-TPHCM
Chức vụ hiện nay tại các tổ chức khác: Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Xây dựng U&I; Giám đốc Công ty CP Đất Việt; Chủ tịch HĐQT Công ty CP Nhà U&I
Tỷ lệ nắm giữ cổ phiếu có quyền biểu quyết: 2.25% (Đại diện sở hữu cho Công ty CP Xây dựng U&I) 

Con Người TTF

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế