Về Giang Văn Trường,

Có trên 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn thiết kế.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2000 đến nay.

Con Người TTF

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa