Về Vũ Việt Trầm,

Có nhiều năm kinh nghiệm trong việc quản lý hệ thống thông tin.
Đã làm việc tại TTF từ năm 2018 đến nay.

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng