Về Võ Quốc Lợi ,

Sinh năm: 1988
Trình độ: Đại học Cal State Poly Pomona-Hoa Kỳ; Đại học Nam California - Hoa Kỳ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Con Người TTF

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group