Về Võ Quốc Lợi ,

Con Người TTF

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm