Về Võ Quốc Lợi ,

Sinh năm: 1988
Trình độ: Đại học Cal State Poly Pomona-Hoa Kỳ; Đại học Nam California - Hoa Kỳ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Con Người TTF

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm