Về Võ Quốc Lợi ,

Sinh năm: 1988
Trình độ: Đại học Cal State Poly Pomona-Hoa Kỳ; Đại học Nam California - Hoa Kỳ
Chức vụ hiện nay tại tổ chức khác: Không có

Con Người TTF

Phạm Thị Phượng

Quyền Giám Đốc Nhà Máy Sofa kiêm Quyền Giám đốc Nhà máy Nội thất hàng rời

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Trần Thị Hường

Thành viên HĐQT TTF Group