Về Bùi Thành Đạt,

Có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ.
Đã làm việc tại TTF từ năm 1992 đến nay.

Con Người TTF

Carlo Zavagno

Phó Chủ Tịch Quản Lý Dự Án

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Bùi Thành Đạt

Giám Đốc Sản Xuất Thành Phẩm

Lê Minh Ngọc

Phó Tổng Giám Đốc Sản Xuất