Về Bùi Thành Đạt,

Có gần 30 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực chế biến gỗ.
Đã làm việc tại TTF từ năm 1992 đến nay.

Con Người TTF

Giuseppe Negri

Nhà Thiết kế

Nguyễn Thị Minh Hằng

Thành viên HĐQT TTF Group

Phan Hồng Hoàng

Kế Toán Trưởng

Phạm Thị Phượng

Giám Đốc Nhà Máy Sofa